Indeks glikemiczny jako parametr oceny ekstrudowanej karmy

obrazokIndeks glikemiczny (GI) jest teoretyczną wartością charakteryzyjącą poszczególne surowce. Produkty finalne (np. karmy) składają się z połączenia wielu surowców, które mają wpływ na wynik końcowy GI. Poszczególne poziomy GI surowców są łatwo dostępne w internecie i służą jako wskaźnik przydatności żywności dla tych, którzy np. cierpią na cukrzycę lub otyłość .
Czynnik GI został opracowany w oparciu o badania u ludzi i nie ma dowodu czy możemy te obserwacje zastosować wprost również u zwierząt.

W rzeczywistości istnieje jedynie kilka przykładów, kiedy poziom GI surowca został bezpośrednio określony na zwierzęciu.

Teoretycznie możemy natomiast uważać, że poziomiy GI są różne w grupach karm określanych jako:

1.Karma ekonomiczna – karma o wysokiej zawartości węglowodanów i niskiej zawartości białka i tłuszczu

2.Karma premium i super premium – o średniej zawartości węglowodanów, białka i tłuszczu

3."Dieta niskowęglowodanowa" - karma o niskiej zawartości węglowodanów oraz wysokiej zawartości białka i tłuszczu

Klasyfikacja produktów spożywczych według GI jest szczególnie ważna w przypadku pacjentów cierpiących na otyłość i cukrzycę.Dla normalnie zdrowych psów i kotów, znaczenie indeksu glikemicznego nie jest dowiedzione w literaturze, a większość danych wykorzystuje się na podstawie obserwacji na populacji ludzkiej, co oznacza, że czynnik GI nie może być jedynym argumentem i narzędziem służącym do klasyfikacji karm.

Ing. Jan Jirásek